Konečný užívateľ výhod

Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Samozrejme spolupráca viacerých advokátov je taktiež zárukou silného partnera na strane klienta.

Cenová ponuka

Máte záujem o zápis konečného užívateľa výhod? Odošlite nám krátky formulár a obratom vás kontaktujeme.

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare

Klienti, ktorí nám dôverujú

DS Smith
Robotec
Kjellberg trading
Synthotec
ZWL Slovakia
Systech Group
Click Park
Gabion
Kovotvar
Novas
MTJ
SkyMedical
Zedko
Arctech
BM Trans
Dopravia
GTS
Senium Medica
Pharex
Erfolg
Polycasa
Ferrino
Garant
Hotel Turiec
Dovolenkainak
Engul
Neotec
Poistenie
Premena
Satum
SECO
SSP
SŽK
Wachumba

Úvod

Konečný užívateľ výhod (ang. ultimate beneficial owner) je každá osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku (spoločne aj ako ,,subjekty“ alebo ,,subjekt“) a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Osoba konečného užívateľa výhod v zmysle zákonnej definície je každá fyzická osoba, ktorá subjekt riadi alebo činnosť subjektu je vykonávaná v jeho prospech. Spoločnosť je povinná viesť o svojom konečnom užívateľovi výhod evidenciu potrebnú na jeho správne identifikovanie pre tretie osoby. Informácie o konečnom užívateľovi výhod je potrebné aktualizovať pri každej zmene a evidenciu o jeho identifikovaní je potrebné uchovávať ešte 5 rokov po skončení postavenia konečného užívateľa výhod konkrétnej fyzickej osoby. Účelom je, aby každý mohol identifikovať, kto je konečným užívateľom výhod v konkrétnej spoločnosti, pričom sa nemá spoliehať len na údaje v dostupných registroch.